1. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Військово-політичний союз між УНР і РП. 2. Політика Польщі на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Політика радянської влади щодо поляків в УРСР. 3. Форми і методи протистояння українського населення політиці Польщі. 4. Четвертий поділ Польщі та українська проблема 5. Війна під час війни 6. Зовнішній чинник в українсько-польській війні. 7. Українсько-польсько- радянське протистояння наприкінці війни 8. Польсько-український трансфер населення. Акція “Вісла”. Поляки УРСР. 9. Міждержавні стосунки України та Республіки Польща.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

ОНП: 

  • Історія та археологія

Рівень вищої освіти:  

  • перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна.