Запропонована дисципліна передбачає вивчення діяльності спецслужб УВО, ОУН, УПА, УГВР, яка завжди здійснювалася в контексті боротьби за державність. Їхні вороги та союзники диктувалися конкретними історичними обставинами та змінювалися відповідно до вимог часу. Єдиним одвічним ворогом спецслужб українського визвольного руху виступала радянська влада. Методи їхньої роботи були віддзеркаленням діяльності їхніх ворогів. Нерідко вони виходили за межі правового поля у сучасному його розумінні. Українському визвольному руху вдалося створити доволі ефективні спецслужби, які зуміли гідно протистояти набагато сильнішим ворогам і впродовж десятиліть підтримувати боєздатність підпілля.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

ОНП: 

  • Історія та археологія

Рівень вищої освіти: 

  • перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна .