1. Дипломатія Стародавнього світу, Середньовіччя, ранньомодерного часу 2. Дипломатія великих держав у ХІХ — на початку ХХ століть 3. Дипломатія в період формування та краху Версальсько-Вашингтонської системи. Друга світова війна 4. Дипломатія в умовах холодної війни і розрядки. Нове в сучасній дипломатії. 5. Мистецтво переговорів: планування, техніка, “цеглинки” переговорного процесу, вибір конкретних прийомів ведення. 6. Дипломатичні документи та дипломатична мова. 7. Дипломатичний протокол, етикет і дипломатична практика. 8. З історії конфіденційних каналів на вищому рівні. 9. Дипломатія провідних держав і міжнародних організацій у період російсько-української війни.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

ОНП: 

  • Історія та археологія

Рівень вищої освіти: 

Форма навчання: 

  • Денна.