У запропонованій дисципліні розкриваються: соціально-політичне становище в західному регіоні України в період вступу військ Червоної армії; процес створення владних структур, заходи радянської влади по встановленню тоталітарного режиму; роль і місце в цьому процесі партійних і радянських структур, органів НКВС-МВС, НКДБ-МДБ, військ Червоної армії, радянських партизанів, форми і методи утвердження тоталітаризму, генеза мирного і активного опору з боку повстанських формувань і оунівського підпілля.

Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

ОНП: 

  • Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-наукова)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).