Сертифікатна програма “Гібридні загрози та європейська безпека” спрямована на ознайомлення студентів із сучасною теорією гібридної війни, її особливостями та загрозами, які вона спричиняє.

Код та найменування спеціальності

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

ОПП

·         Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

·         Денна