Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами теорії міжнародних відносин та світової політики, які необхідні для формування навичок професійної роботи. Курс передбачає освоєння студентами основних понять та проблем теорії міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії та світового політичного процесу.


Примітка: +заочне.