Курс спрямований на ознайомлення студентів з основами теорії і практики міжнародних відносин та світової політики, які необхідні для формування навичок професійної роботи. Курс передбачає засвоєння студентами основних понять та проблем теорії міжнародних відносин, зовнішньої політики, дипломатії та світового політичного процесу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна