Мета дисципліни полягає формування системи знань у галузі організації і технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг, сприяти набуттю практичних навичок при виконанні банківських операцій, пов’язаних з розрахунково – касовим, кредитним та іншими видами обслуговування клієнтів банку.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

ОПП: 

  • Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 071 Облік і оподаткування

ОПП: 

  • Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

ОПП: 

  • Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна