Дисципліна “НАТО в сучасній світовій політиці” дає студентам ОПП «Євроатлантичні студії» грунтовні знання про НАТО як найпотужнішу організацію колективної безпеки. Розглядаються суть, засади, механізми і наслідки сучасних інтеграційних процесів у НАТО, особливості євроатлантичної інтеграції в останні роки.  Переоцінка загроз безпеці та оновлення місії НАТО після 2014 р. визначили стратегічними пріоритетами Організації стримування та оборону, а також поширення стабільності й зміцнення безпеки поза межами території Альянсу. Це зумовлює актуалізацію тем відносин НАТО з країнами-партнерами на східному та південному флангах, зокрема й з Україною.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Євроатлантичні студії

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.