Код та найменування спеціальності: 

·         081 Право

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         035 Філологія

Спеціалізації: 

o    035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         052 Політологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         053 Психологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         033 Філософія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         035 Філологія

Спеціалізації: 

o    035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    ДеннаКод та найменування спеціальності: 

·         061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         071 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         122 Комп’ютерні науки

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна


Код та найменування спеціальності: 

·         291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

o    Міжнародні відносини (International Relations)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

o    Денна