Код та найменування спеціальності:  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: Країнознавство

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:  

Денна