Код та найменування спеціальності: 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП:

Євроатлантичні студії

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: Денна