Мета вивчення курсу  – формування системи базових знань у сфері менеджменту щодо концептуальних підходів системного управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень.

Код та найменування спеціальності: 

 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


  • Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   Форма навчання: 

    • Денна


   Код та найменування спеціальності: 

   • 071 Облік і оподаткування

   Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

   Форма навчання: 

    • Денна