Опанування дисципліни «Менеджмент організацій» надає можливість слухачам послідовно ознайомитись з усіма управлінськими категоріями, навчитись виявляти взаємозв’язки між ними, зрозуміти характер та особливості здійснення управлінського впливу. Це сприяє формуванню в майбутніх менеджерів управлінського мислення, лідерських навичок, здатності до прийняття управлінських рішень, що є основою їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

  • ОПП: 

    • HR-менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

  • ОПП: 

    • Менеджмент продажів і логістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна