Опанування основних понять і алгоритмів дисципліни «Форми і системи оплати праці» надає можливість слухачам здобути  сучасні знання з теорії організації оплати праці, набути практичні навички самостійно розробляти системи оплати праці для суб’єктів господарювання різних галузей та форм власності, обґрунтувати та прийняти рішення щодо індивідуальних та колективних форм оплати праці, що є основою фахових  компетенцій HR- менеджера.

Код та найменування спеціальності: 

  • 073 Менеджмент

  • ОПП: 

    • HR-менеджмент

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна