I. Опис навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності» є однією з головних складових частин університетської журналістської освіти, який вводить студентів-журналістів у спеціальність. Курс покликаний сформувати у студентів уявлення про комунікаційні спеціальності як багатогранне та невід’ємне явище сучасного життя. У процесі вивчення дисципліни закладається базис для опанування інших професійно орієнтованих дисциплін, розуміння журналістики як цілісної системи знань, умінь і навичок.

II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Формування системи знань із тенденцій розвитку журналістики та її ролі в суспільстві; професійних та етичних стандартів журналістики і правових норм регулювання журналістської діяльності завдань, видів і характеру журналістської діяльності, парадоксів і складностей професії, умов роботи журналістів; історії і системи журналістської освіти, з форм навчальної діяльності і правил раціональної організації розумової діяльності, вивчення сутності інформаційних процесів; специфіки журналістської роботи; видів і специфіки журналістської роботи.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

ОПП: 

  • Журналістика

  • Реклама та PR

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання:  Денна