Код та найменування спеціальності: 

·         229 Громадське здоров’я

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

·         Денна

·        Заочна