• Код та найменування спеціальності: 
    • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
  • Форма навчання: 
    • Денна
    • Заочна