В сучасних умовах фахівець з міжнародних відносин потребує знань про теоретично-методологічні основи, прийоми і методи аналізу та прогнозування.

Пропонований курс має надати теоретичну інформацію про аналіз і прогноз у сфері міжнародної діяльності та сформувати у студентів необхідні навички в сфері аналітичних технологія для проведення такої діяльності.

Код та найменування спеціальності:

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: денна, заочна