Сьогодні Європейський Союз, будучи одним із провідних міжнародних акторів, втілює  найскладніший проект регіональної інтеграції у світі. На початку ХХІ ст. він знаходиться перед низкою нових викликів, від успішного подолання яких у майбутньому залежатимуть його подальша еволюція та місце на міжнародній арені. Тому, вивчення сучасних тенденцій розвитку та актуальних проблем європейської інтеграції та внутрішньої політики Європейського Союзу є метою навчальної дисципліни Європейський Союз: архітектура внутрішньої політики.

Код та найменування спеціальності: 

  • 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

ОПП: 

  • Країнознавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна