Метою вивчення навчальної дисципліни  є  формування методологічної культури  щодо здійснення педагогічного дослідження та забезпечення поглибленої теоретичної та технологічної підготовки студентів до написання науково-дослідницьких робіт з урахуванням сучасних вимог до рівня і якості наукових досліджень

Код та найменування спеціальності: 

013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)

Форма навчання: 

·        Денна

·        Заочна