Мета цього курсу формування у студентів системи теоретичних знань про

сутність територіальної оборони України, її складових, видів та форм боротьби проти

ворога.

Роль та місце добровольчих об’єднань в територіальній обороні. Про соціально -

філософські аспекти тероризму, та про тероризм як глобальне явище.

Організаційних та тактичних питаннях діяльності партизансько-підпільних груп на

окупованих територіях.


Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна