Мета курсу – формування теоретичного і практичного фундаменту для розуміння основних теоретичних концепцій та сучасних практичних підходів до теоретичних і практичних аспектів інформаційної складової та інструментарію у протидії сучасним гібидним загрозам і забезпеченні національної безпеки держави.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий(магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна