Мета курсу – сформувати у слухачів розуміння основних підходів до стратегування політики національної безпеки держави в контексті існуючої системи стандартів НАТО, типологізації та суті цих стандартів, а також особливостей практичного запровадження стандартів Альянсу в практичну та доктринальну діяльність безпекових інститутів України.

Код та найменування спеціальності: 

  • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: другий(магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна