Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.


Вибіркова дисципліна загального циклу