Курс для студентів спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". На курсі розглядаються основні тенденції сучасного WEB-дизайну та способи створення власних дизайнів сайтів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна