Курс «Медіасистеми світу» покликаний надати ґрунтовні знання щодо медіасистем світу, зосібна взаємодії політичної, економічної, соціальної, культурної та ін. сфер із медіа, їх упливу на функціювання ЗМІК. Окрему увагу в межах навчальної дисципліни приділяємо ключовим тенденціям розвитку медіа у світі.

Курс є своєрідним узагальненням для здобувачів спеціальності «Журналістики» знань, отриманих у межах навчальних предметів «Медіафах», «Медіаправо», «Інформаційна політика України» та ін.

Мета навчальної дисципліни – надати здобувачам ґрунтовні знання про медіасистеми світу для розуміння загальних особливостей, проблем і тенденцій функціювання медіа в соціумі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.