Код та найменування спеціальності:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: 

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Очна

Заочна


Вибіркова дисципліна загального циклу