Код та найменування спеціальності:

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти:

Другий (магістерський)

Форма навчання:

Денна

Заочна