Вибіркова дисципліна загального циклу


Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна