Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Код та найменування спеціальності: 

  • 075 Маркетинг

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна