Код та найменування спеціальності: 
  • 075 Маркетинг
Рівень вищої освіти:
  • Перший (бакалаврський)
Форма навчання:
  • Денна