Дисципліна «Медіафах: текстовий контент» передбачає вивчення різних видів друкованих та онлайн-медіа, зокрема особливості їх текстового контенту (жанрова, змістова специфіка), функції, тон голосу, запити цільової авдиторії тощо.

Курс розрахований на студентів першого курсу навчання за навчальною програмою «Журналістика».


Мета навчальної дисципліни – зрозуміти специфіку функціювання різних видів друкованих і онлайн-медіа для подальшої роботи в них.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна