«Медіатекст: інформаційні жанри» належить до базових курсів на спеціальностях "Журналістика" та "Реклама та PR" з кількох причин. По-перше, дисципліна забезпечує формування ключових компетентностей у здобувачів, як-от робота з різними джерелами інформації, збирання, оброблення та поширення інформації різними видами ЗМІ, створення медійних текстів інформаційних жанрів із дотриманням професійних стандартів, вимог щодо структури, особливостей формування змісту, етичних принципів тощо. По-друге, саме «Медіатекст: інформаційні жанри» стає першою ланкою у вивченні дисциплін циклу журналістського / рекламного фаху, забезпечуючи системність і послідовність у вивченні студентами журналістики / реклами та PR.

Важливо також зазначити, що певна кількість завдань і загалом методика навчання ґрунтовані на інтерактиві і створюють цілком професійну атмосферу у групі, а вимога публікування журналістських матеріалів у ЗМІ сприяє формуванню професійного портфоліо студентів журналістів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна