Код та найменування спеціальності: 

  • 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-наукова)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).