Цей курс включений до циклу вибіркових професійної підготовки для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Розвиток сучасної інформаційної культури активно обговорюється в українському та світовому науково-практичному дискурсі. Найбільш обговорюваними аспектами стають проблема інформаційної гігієни або медійної грамотності споживача інформації, пошук шляхів покращених ергономічних вимог у використанні цифрових технологій, дискусії щодо повноцінного переходу на електронні та голографічні носії інформаційних ресурсів.

Код та найменування спеціальності: 

  • 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна


Вибіркова дисципліна загального циклу