Мета навчальної дисципліни навчитися приймати управлінські рішення на онові аналізу даних та формувати аналітичну культуру, що має значний вплив на ефективність діяльності установ чи організацій. 

Завдання навчальної дисципліни:

Навчитися збирати та зберігати дані;

Оволодіти навичками аналізу даних та інтерпретації отриманих результатів;

Створювати програму внутрішньої аналітики;

Виробляти та впроваджувати рішення на основі даних.


Код та найменування спеціальності: 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

o Денна

o Заочна