Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Рівень вищої освіти: третій (освітньо-науковий)

Форма навчання: 

  • Денна (вечірня).