Код та найменування спеціальності: 

  • 035 Філологія

Спеціалізації: 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна