Код та найменування спеціальності: 

 • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

 • Денна


I. Опис навчальної дисципліни 

Журналістика даних (англ. data journalism) - напрям в журналістиці, в основі якого лежить обробка даних і їх використання для створення журналістського матеріалу. Дані можуть служити як інструментом для розкриття певної журналістської історії, так і її джерелом. Розвиток журналістики даних пов'язаний з розвитком технологій, що дозволяють зберігати і обробляти великі об'єми даних, і рухом у бік більшої відкритості інформації.II. Мета та завдання навчальної дисципліни  

Сформувати у студентів компетентності необхідні для збору, організації, аналізу та презентації даних для широких цільових аудиторій. Студенти навчаться використовувати інструменти журналістики даних, які допоможуть їм формулювати та перевіряти гіпотези, вибудовувати квантитативну аргументацію, яка є ключовою у контексті прийняття рішень.  

Студенти мають знати:

 • Ключові терміни і поняття з курсу (дані, датасет, візуалізація даних, інфографіка тощо.)

 • Інструменти та прийоми роботи з даними

 • Напрямки та тренди в журналістиці даних

 • Можливості використання  журналістики даних для сучасних ньюзрумів.

Студенти мають вміти:

 • Шукати / збирати / фільтрувати / обробляти / аналізувати дані.

 • Знаходити і розповідати  історії на основі даних

 • Використовувати інтерактивні інструменти для пошуку даних

 • Використовувати інструменти дизайну даних

 • Створювати статичні / інтерактивні візуалізації на основі даних

 • Створювати інфографіки на основі даних

 • Створювати візуальні історії на основі даних (data-driven visual stories)