Сьогодні неможливо уявити існування сучасного світу без інформаційних систем, а інформаційні системи не можна уявити без баз даних, оскільки вони є серцем будь-якої інформаційної системи. Тому у цьому курсі мова піде саме про організацію баз даних та знань. У курсі буде розглянуто такі питання як моделі баз даних, проектування баз даних, розгортання та створення баз даних, їх адміністрування та маніпулювання об’єктами баз даних та власне самими даними. Особлива увага буде приділена саме реляційним базам даних та мові запитів SQL, оскільки не зважаючи на свій поважний вік реляційні бази даних та SQL все ще лишаються найбільш поширеними та затребуваними.


  • Код та найменування спеціальності: 
  • 122 Комп’ютерні науки

  • Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
  • Форма навчання: 
  • Денна