Код та найменування спеціальності: 

·         013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

·         Денна

·         Заочна