Мета дисципліни – допомогти студентам вивчити механізм надання страхових послуг, що дозволить їм сформулювати рівень знань, який дасть змогу плідно працювати за обраним фахом.

            Основними завданнями вивчення дисципліни є :

1.            з'ясування об’єктивної необхідності і сутності страхування як юридичних, так і фізичних осіб;

2.            засвоєння методів і вироблення навичок організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг;

3.            розгляд умов надання страхових послуг в галузі майнового та особистого страхування, страхування відповідальності.

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізації: 

    • Бізнес-аналітика

    • Проектний менеджмент

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна