Феміністична теорія є одним із методологічних підходів до вивчення суспільства, людини та культури, соціокультурних процесів, ревізії історії та релігії. Феміністична теорія різнопланова та різноспрямована, може використовуватися у політичній та культурій аналітиці. Під час прослуховування курсу будуть актуалізовані знання про історичний розвиток фемінізму та його «хвилі», основні феміністичні течії та їх особливості, розвиток феміністичного руху в Україні. Увага приділяється також феміністичній теології та ревізії релігії.


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна.


Код та найменування спеціальності: 

  • 031 Релігієзнавство

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.

  • Заочна


Вибіркова дисципліна загального циклу