Мета курсу - познайомити зі структурою, функціями та особливістю культурних і креативних інституцій.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна