Мета вивчення курсуознайомлення студентів зі специфікою історичної та культурної логіки розгортання кінематографу.

Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Вибіркова дисципліна загального циклу