Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

  • 071 Облік і оподаткування

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна