Мета курсу - вивчення принципів використання машинного навчання у бізнесі, освіті, науці, техніці.

Код та найменування спеціальності: 

  • 122 Комп’ютерні науки
Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


    Вибіркова дисципліна загального циклу