Мета вивчення курсу - закріплення теоретичних та набуття практичних навичок побудови, навчання та оцінки ефектичності математичних моделей засобами мови програмування R.

Код та найменування спеціальності: 

  • 051 Економіка

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна