Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів з основними засадами проєктної діяльності та грантрайтингу, а також розвинути компетенції з застосовування отриманих знань у виконанні прикладних завдань (розробки індивідуальних проєктів отримання зовнішнього фінансування проєкту).


Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

  • Денна.