Мета навчальної дисципліни ознайомити студентів з основними засадами створення та реалізації медіапроєктів, а також розвинути компетенції з застосовування отриманих знань у виконанні прикладних завдань (розробки індивідуальних медіапроєктів).


Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

  • Заочна.